Category Archives: Manhaj

Perintah Taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah

taat pemerintah“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59)

I. Makna Lafadz
: – Berkata Atha’: “taat kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya.”
– Berkata Ibnu Zaid: “(taat kepada Rasul) bila masih hidup.”
– Berkata Ibnu Jarir: “yang benar dari perkataan di atas adalah: ini merupakan perintah dari Allah untuk taat kepada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul-Nya semasa beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, dengan mengikuti sunnahnya.”
– Berkata Abu Hurairah: “mereka adalah Umara’.”
– Berkata Maimun bin Mahran: “para panglima perang di zaman Rasulullah.”
– Berkata Atha’: “para fuqaha (ahli fikih) dan ulama.”
– Berkata Ikrimah: “Abu Bakar dan Umar.” (At-Thabari 4/150-153)
– Berkata Ad-Dhahhak: “mereka adalah para shahabat Rasulullah dan mereka adalah perawi hadits dan para da’i.” (Ad-Durrul Mantsur 2/575)
– Berkata Abu Bakar Ibnul ‘Arabi: “menurut saya, yang benar adalah mereka itu para Umara dan ulama.” (Ahkamul Qur’an 1/452)
– Berkata Mujahid: “Kitabullah dan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”
– Berkata Maimun bin Mahran: “kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitab-Nya dan kembali kepada rasul-Nya semasa beliau hidup, dan ketika Allah mewafatkannya maka kembali kepada sunnahnya.” (At-Thabari 4/154)
: – Berkata Qatadah: “lebih baik pahala dan akibatnya.”
– Berkata Mujahid: “lebih baik balasannya.” (At-Thabari 4/155) Read more

KAJIAN ISLAM ILMIYAH 2 HARI JENEPONTO JUMADIL AKHIR 1437 H

___________________________________________

downlaodBerikut Ini Audio Kajian Islam Ilmiyah 2 Hari Jeneponto

Bersama : Al Ustadz Muhammad As Sarbini Hafizhahullah

Sabtu – Ahad, 10 – 11 Jumadal  Akhir 1437  H / 19 – 20 Maret 2016

Thema : MEMPERKOKOH MANHAJ DENGAN KAIDAH-KAIDAH SALAFIYYAH

(karya: Al-Walid Al-‘Allamah ‘Ubaid al-Jabiri)

Tempat : MA’HAD DARUSSUNNAH JENEPONTO

1⃣ Sesi 1

2⃣ Sesi 2

3⃣ Taushiyyah Maghrib di Masjid Nurhani Karisa Jeneponto

4⃣ Sesi 3

5⃣ Sesi 4

6⃣ Sesi Tanya Jawab

 

Sumber Audio: Radio Gema Darussunnah

AUDIO KAJIAN ISLAM ILMIYAH JENEPONTO

ustadz shodiqun ambon rabiuts tsani 1437 h

بسم الله الرحمن الرحيم

Berikut Ini Rekaman Audio

DAURAH ILMIYAH KABUPATEN JENEPONTO”

Bersama : Al Ustadz Shodiqun Ambon Hafidzahullah

Hari : Ahad 21 Rabiul Akhir 1437 H/ 31 Januari 2016

PENDIDIKAN ANAK DALAM TINJAUAN ALQUR’AN DAN SUNNAH ( bag.2 )

============================================================================

MEWASPADAI BAHAYA RADIKALIS & TERORIS TERHADAP AGAMA & NKRI ( Taushiyah Umum )

============================================================================

KOKOH DIATAS AGAMA ( Taushiyah )

Sesi 1
Sesi 2
Sesi 3

RADIO GEMA DARUSSUNNAH

1 2 3 8